Styrelsen

Styrelsen

Eva Karlsson - Ordförande
Styrelsekontakt för Grupp 4 & 5


Marielle Stern - Kassör

Styrelsekontakt för Elit-gruppen


Karina Gustafsson - Sektreterare

Styrelsekontakt för Grupp 6

Christer Glantz - Ledamot

Styrelsekontakt för Grupp 2


John Bergsten

Styrelsekontakt för Skridskoskolan


Susanne Pettersson

Styrelsekontakt för Grupp 1


Shelly Tigerström

Styrelsekontakt för Grupp 3


Hanna Berggren