Styrelsen

Styrelsen

Vakant - Ordförande

John Bergsten - Vice ordförande

Styrelsekontakt för Skridskoskolan
070-2024209

Katarzyna Wajkowska - Kassör


Karina Gustafsson - Sektreterare
Styrelsekontakt för grupp 1A & 1B


Christer Glantz - Ledamot

Styrelsekontakt för grupp 2


Susanne Pettersson

Styrelsekontakt för grupp 3


Vanessa Brown
Styrelsekontakt för grupp 7


Sofia Valegård
Styrelsekontakt för grupp 6


Adam Kvist
Styrelsekontakt för grupp 5


Malin Harlén

Styrelsekontakt för grupp 4