Program

Beställning av tävlingsprogram

Vi har ett blankett som fyllas i och signeras av målsman innan programet görs.


Programbeställning.pdf


Visste du att i LKK så finns det maxtak på avgiften för program per säsong?
Läs mer i åkarkontraktet.

Program